1/6:3/4 помогите!!!!

1/6:3/4 помогите!!!!

Ответ:

2/9

Пошаговое объяснение:

1/6 : 3/4 = 1/6 • 4/3 = 4/18 = 2/9

Доведіть, що при будь-яких значеннях а різниця многочленів 0,8a⁴ + a³ - 0,7a² - 5 i0,2a⁴ + a³ - 0,8a²-7 набуває додатних значень. Якого найменшого значення набуваєця різниця і при якому значенні а? Срочно ​

Доведіть, що при будь-яких значеннях а різниця многочленів 0,8a⁴ + a³ - 0,7a² - 5 i
0,2a⁴ + a³ - 0,8a²-7
набуває додатних значень. Якого найменшого значення набуває
ця різниця і при якому значенні а? Срочно ​

Ответ:

Хочу секса с собакой.Сильно

знайти значення виразу 13.17x-x2 якщо x=9.17 ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!!!!!!!! ДАМ ОЧЕНЬ МНОГО БАЛОВ!!!!!

знайти значення виразу 13.17x-x2 якщо x=9.17 ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!!!!!!!!
ДАМ ОЧЕНЬ МНОГО БАЛОВ!!!!!

Ответ:

36,68

Объяснение:

13.17x-x²=х(13,17-х)=9,17(13,17-9,17)=9,17*4=36,68

ааааааааааааааааааааааааааееееееееееееееееееееее

ааааааааааааааааааааааааааееееееееееееееееееееее

Ответ:

ууааааададдадададададада

2x-3/3=16/25срочьно Пж

2x-3/3=16/25срочьно
Пж

?.?.?.?..??.?.??.?.,,.???.?..??.?.?.?.

Пригадайте та назвіть основні чинники, які впливають на розміщення металур- гiйних підприємств рiзного типу. ​

Пригадайте та назвіть основні чинники, які впливають на розміщення металур- гiйних підприємств рiзного типу. ​

Ответ:

Чинники, що впливають на розміщення підприємств чорної металургії в різних краінах світу.

1 Сировинний (поблизу родовищ залізної руди).

2 Споживчий (наявність великих машинобудівних підприємств).

3 Транспортний (наявність залізниць).

4 Паливний (наявність недорогого вугілля).

Объяснение:

.

Срочно! Кто может помогите с решением​

Срочно! Кто может помогите с решением​

Ответ:

 А В Б Б А А Б

Объяснение: Правильные ответы